21 tháng 3

Ngày 21 tháng 3 là ngày thứ 80 trong mỗi năm thường (ngày thứ 81 trong mỗi năm nhuận). Còn 285 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 3 năm 2022 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sự kiện

Sinh

Mất

Ngày lễ và kỷ niệm

  • Ngày Quốc tế Xoá bỏ phân biệt chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination), theo quyết định của Liên Hợp Quốc.
  • Nam Phi: Ngày quyền lợi
  • Ngày truyền thống xuân phân, dùng cho xác định lễ Phục sinh. Xuân phân đúng thường thường là một ngày trước.
  • Năm mới theo Lịch Ba Tư: Norouz xảy vào xuân phân
  • Tôn giáo Bahá'í: Naw Rúz (Norouz), năm mới của lịch Baha'i
  • Tôn giáo Bahá'í – Cuối thời kỳ ăn chay mà kéo 19 ngày từ sáng đến chiều
  • Lễ Ostara của Neopagan
  • Ngày Quốc tế ngủ của Tổ chức Y tế Thế giới
  • Ngày Quốc tế thơ của UNESCO

Tham khảo